2 minutter TankeKrim - Vaksinehysteri vs Konspirasjonsteori (Too Hot For Youtube)

First published at 13:40 UTC on March 25th, 2021.
subscribers

(Denne videoen ble fjernet grunnet hva youtube mente var medisinske råd. Dette er ikke medisinske råd, men hån av folk som ikke kan motkjempe kritikk med annet enn merkelapper og som ikke vil ta innover seg at all medisinsk behandling kan ha bieffek…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO