Sven Erik Nordin - Cancern bara försvann genom att äta rätt kost.

First published at 14:31 UTC on July 1st, 2022.

Sven Erik Nordin fick 2014 veta att han hade cancer och han fick en allvarlig dom.
Han valde en annan väg. Han kom 2019 ut med boken "Cancern bara försvann: en själupplevd historia"

Modiga Människor vill ge en röst till de som inte hörs i …

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over