Den sataniske åpningsseremonien til Gotthard tunnelen i Sveits (utdrag)

First published at 01:42 UTC on January 3rd, 2022.

Her er fra innendørs-delen av åpningsseremonien til Gotthard-tunnelen i Sveits. Dette er en jernbanetunnel i Sveits mellom Erstfeld og Bodio, Tunnelen er verdens lengste, med en lengde på 57 km. Hvis man tar med begge tunnelløpene, samt alle tverrga…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over