Sandheden om Institut For Menneskerettigheder

First published at 19:39 UTC on November 6th, 2020.

En dejlig borger ringer til "Institut For Menneskerettigheder"

Der spørges ind til hvorfor der er tavshed ang. den nye epidemilov.
"Institut For Menneskerettigheder" læser og forstår ikke grundloven, de fortolker den.

I Grundlov…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over