Khi tôi là tôi by 芳蓼歌

First published at 04:32 UTC on September 20th, 2019.

"Khi tôi là tôi" là một sáng tác của nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Đức Đạt. Tôi hót dở lắm, nhưng vì giai điệu hay nên "phá phách" tí. mọi người đừng dùng loa nhé, chỉ nên sử dụng tai nghe thôi.

- Bài hát: Khi tôi là tôi
- Sáng tác:...

MORE
CategoryMusic
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over