Υφυπουργός Υγείας Δημ. Βαρτζόπουλος..."...τις εκλογές του 2027....θα τις κερδίσουμε ούτως ή αλλέως..

First published at 13:28 UTC on May 19th, 2024.
subscribers

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO