Christine Anderson: Tell them to screw themselves and go to hell!

First published at 20:19 UTC on September 23rd, 2023.

Den tyske EU-parlamentarikeren Christine Anderson tar bladet fra munnen og tiltaler korrupte politikere som ikke lengre jobber for folket...

Frivillige donasjoner er det som holder både bloggen, gruppene på sosiale media og Bitchute-kanalene våre g…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO