DEEL 2 : BERICHT AAN DEN HAAG: DE WAARHEID ZAL NAAR BOVEN KOMEN

First published at 11:51 UTC on July 16th, 2023.
subscribers

De overheid zou een veilige paraplu moeten zijn. De morele kompas zou dezelfde kant moeten op wijzen als bij meeste gemeentes. Assielopvang heeft een dwingend karakter gekregen en gemeentes worden opgezadeld met een bijna onmogelijke taak. Het biede…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO