Piąta kolumna - sprawozdanie z prac nad analizą zawartości i działania "szczepionek" na covid

First published at 15:48 UTC on January 18th, 2022.

Tłumaczenie to ukazało się na oficjalnym kanale La Quinta Columna International jednocześnie w kilkunastu językach).
W niniejszym nagraniu biostatystyk Ricardo Delgado zdaje sprawozdanie będące podsumowaniem ponad 20 tysięcy godzin badań multidyscyp…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over