πρώην προεδρος της pfizer για τα ψεύδη της κυβέρνησης

First published at 12:21 UTC on April 26th, 2021.

Δεν το τιτλισα εγώ αυτο, αλλά το EL GR

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over