Amsterdam 20-3-'21 (2/2) "Lijnbaangracht"

First published at 16:47 UTC on March 20th, 2021.

moerstaal

moerstaal

subscribers

Video in verzet, 20 maart 2021

Iedereen is vrij en wordt per bus naar een andere locatie gebracht.

https://www.facebook.com/VideoInVerzet/videos/2880751578862612

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over