Kitselt, lambalt ja pawpaw puuviljalt võetud COVID-19 proovid andsid ("vale")positiivsed tulemused

First published at 03:07 UTC on June 14th, 2020.

Kui usutav on väide, et testid on "vigased" kui püütakse mõõta asja, mida tegelikkuses ei pruugi eksisteerida. Võibolla on tegu hoopiski eksosoomidega nagu paljud teadlased väidavad. Ülikõrgeid valepositiivseid tulemusi andvate testide kas…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over