Kvinnelege sier koronavaksinerte blir fratatt muligheten til å få barn!

First published at 08:00 UTC on May 11th, 2023.

Den profilerte kvinnelegen og bokforfatteren Christiane Northrup advarer her mot koronavaksinen dersom man ønsker seg barn... Hun advarer også mot kopiøse blødninger og blodproppdannelser som følge av denne vaksinen.

Frivillige donasjoner er det so…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over