När journalister verkligen granskar politiker

First published at 11:19 UTC on December 9th, 2019.

Skogssjön

Skogssjön

subscribers

Swebbtv bevakade ett möte i Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd där man beslutade att kasta ut 100 åldringar från sitt boende under falska förespeglingar och utan att ha ärliga motiv. Fristads Serviceboende i Bromsten, västra Stockholm
Ordföranden misstän...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over