SLOBODNI podcast #18 Dr. Jance Chunn Lindsay- Namjerno su onečistili cjepivo plazmidima >DNA u cilju

First published at 13:03 UTC on July 2nd, 2023.
subscribers

🙏Počastite nas kavicom☕ https://www.buymeacoffee.com/slobodnipoI američka mikrobiologinja iznosi zastrašujuće optužbe kako su plazmidi DNA u mRNA cjepivima namjeno ostavljeni sa ciljem da se kroz transkripciju u ljudski genom izazove sterilizacija i…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO