SKENANDE ELPRISER OCH RÖDGRÖN KLIMATPOLITIK

First published at 03:23 UTC on July 9th, 2022.

JMM

JMM

subscribers

Den rögdröna klimatpolitiken är orsaken till de skenande elpriserna i Sverige. Regeringen Löfven tillsammans med Miljöpartiet har monterat ned kärnkraften i Sverige i syfte att ersätta den med vindkraft. Nu ser vi resultatet i form av skenande elpri…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over