Jesienne humory

First published at 12:14 UTC on September 16th, 2020.

później zima przyjdzie kuligi i czy sanna
siwek nam potrzebny a później marzanna
nie stawaj okoniem zbieraj nowe siły
Polski piękny Naród nigdy nie był mściwy
M.K.

CategoryArts & Literature
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over