Odcienie Matki Ziemi

First published at 21:32 UTC on April 22nd, 2021.

Bałwochwalstwo religii
Barbarzyńska władza
jest w przeddzień wigilii
gdy Stwórca „nagradza”
M.K.

CategoryArts & Literature
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over