המכניזם של העלייה - חלק 8 - מסקנות ועדכונים אחרונים

First published at 14:49 UTC on March 19th, 2021.

Yael Ramon

ramony

subscribers

סדרה מבית היוצר של דני סארל - איך אנו בנויים, המכניזם העומד מאחורי הגנום האנושי ומהן הטכניקות שיסייעו לנו למצות את מלוא הפוטנציאל הטמון בנו.
(Danny Searle)

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over