AŞI DÜZENBAZLIĞI ve HASARINI BELGELEYEN KİTAPLAR

First published at 17:41 UTC on January 15th, 2022.

Okusaydık bugün toplum olarak koşarak uçurumdan aşağı atlama yarışında olmayacaktık.

Okusaydık tıbbi infaz uygulamalarını durdurabilecek, uygulayıcılarını kanun önünde hesap verdirebilecek ve insan/hayvan sağlığından el çektirebilecektik.

Okusaydı…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over