SKA EU BESTÄMMA SVENSKA LÖNER?

First published at 10:22 UTC on April 10th, 2021.

JMM

JMM

subscribers

https://jmm.nu/

Under 2021 kommer EU-kommissionen att komma med förslag om minimilöner inom EU. Byggnads ordförande Johan Lindholm manar Stefan Löfven att motarbeta detta förslag. Lindholm menar att om detta förslag går igenom är risken stor att de…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over