De coronacrisis en de grondstroom van totalitarisme

First published at 09:45 UTC on June 4th, 2021.

moerstaal

moerstaal

subscribers

De Nieuwe Wereld, 23 mei 2021

Over totalitarisme, massavorming, psychologie, ideologie en leiderschap.

Marlies Dekkers in gesprek met klinisch psycholoog Mattias Desmet over de impact van de coronacrisis op de samenleving.

-- -- -- -- -- -- -- --…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over