Има ли Спасение ?

First published at 23:14 UTC on April 3rd, 2021.
subscribers

Жалък опит за пеене от дилетант.
Но като певците и музикантите се крият, някой трябва да събуди хората.
Благодарим на БТР за прекрасната песен Спасение -която е основа на нашата боза.
Хора - информирайте се преди да си биете инжекциите!

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO