Niewyobrażalne fałszerstwo sieci komórkowych i polityków - nie tylko 5G

First published at 13:31 UTC on May 18th, 2022.

Bikedreams

Bikedreams

subscribers

Marty Potrykus - przedstawiać nie trzeba. Pana Zbigniewa Gelzoka, osobom zainteresowanym merytoryką szkodliwości pól elektromagnetycznych i tym samym promieniowania w telefoniach komórkowych - również. Bardzo polecam tę rozmowę o totalnym bezprawiu …

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over