B92. Het 1000 jarig VREDERIJK!

First published at 17:07 UTC on January 9th, 2022.

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/24/het-1000-jarig-vrederijk/

Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze d…

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over