EU = SLUTET FÖR DET SVENSKA KOLLEKTIVAVTALET

First published at 07:17 UTC on September 22nd, 2022.

JMM

JMM

subscribers

EU = SLUTET FÖR DET SVENSKA KOLLEKTIVAVTALET

I Jmm-rapport #26 går jag in på ämnen såsom:

Sverigedemokraterna vill behålla en stärkt A-kassa medans moderaterna i sedvanligt ordning vill försämra den.

World Economic Forum pushar ett överstatligt…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over