SPISEK, ABY UKRAŚĆ AMERYKĘ | FILM SETHA HOLEHOUSE | POLSKIE NAPISY

First published at 13:11 UTC on December 27th, 2020.

Według Setha Holehouse'a twórcy tego wirusowego wideo, tak naprawdę ten film ma na celu zdemaskowanie „komunistycznego programu zagrażającego naszej wolności i przyniesienia nadziei patriotom”.
Film pokazuje, że wszystko, co dzieje się w tej chw…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over