ACER OG GRUNNLOVEN - Regjering og Storting driter i den Juridiske ekspertisen

First published at 07:50 UTC on August 19th, 2019.

NorwNews

NorwNews

subscribers

i hele 47 år har Storting og regjering trenert den store "NEI TIL EU" folkevavstemningen fra 1972 og 1984. Nå er globalist kjeltringenes korrupte styreform også bevist gjennom hele den Norske Juridiske ekspertisen.

https://www.facebook...

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+