Australia: Et pionér-prosjekt for den Nye Verdensordenen (NWO)

First published at 14:46 UTC on November 6th, 2021.

Australia er ett av flere land hvor den FN-ledede Nye Verdensordenen (New World Order - NWO) tester grenser for hvor langt de kan tøye strikken i den gradvise utrullingen av tyranni. Nå er et nytt gir satt inn her, og ting skjer kjapt. Typisk i denn…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO