Aankondiging - De Alternatieve Oudejaarsconference 2023

First published at 07:16 UTC on January 3rd, 2024.

Bekijk hier: https://www.youtube.com/watch?v=z2H3d8G9Y4k De Alternatieve Oudejaarsconference 2023 | Verlengde versie | Hart voor Humor | Chris van der Ende:
https://hartvoorhumor.nl/

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO