MASOVNA PSIHOZA - Kada milijarde ljudi izgube zdrav razum (Croatian)

First published at 18:12 UTC on December 9th, 2021.
subscribers

Ovo je visoko vrijedna analiza ovoga što nam se danas događa.

Masovna psihoza je epidemija ludila i javlja se kada veliki dio društva izgubi dodir sa stvarnošću i padne u zablude.
Priprema stanovništva počinje sijanjem straha. Kad je pojedinac prep…

MORE
CategoryHealth & Medical
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO