סימכו על הפקפוק שבכם

First published at 07:10 UTC on February 18th, 2021.

Yael Ramon

ramony

subscribers

כשעולים למעלה, מתחיל המאבק הפנימי, וזהו מאבק נפשי וגופני כאחד. מצד אחד הגוף דורש היענות לצרכים חדשים/אחרים או ישנים שמעולם לא הקדשנו להם תשומת לב במרוץ היומיומי שלנו, ומצד שני הנפש מתחבטת בין הקשבה להיגיון, לשכל שהדריך אותנו כל החיים, ובין הסתמכות ע…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over