Redpilling på jobbet [Neo Mike]

First published at 16:40 UTC on June 18th, 2019.

Neo Mike från Nordic Frontier medverkar för att snacka hur man som nationalsocialist kan påverka folk på sina arbetsplatser. Spännande och kul ämne. https://www.Nordfront.se/

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over