Czym jest pole torsyjne i jak z niego korzystać - dr Diana Wojtkowiak

First published at 20:12 UTC on September 1st, 2020.

Komentarze i inne informacje na: https://porozmawiajmy.tv/czym-jest-pole-torsyjne-i-jak-z-niego-korzystac-dr-diana-wojtkowiak Wątki rozmowy:
- czym są pola torsyjne
- jakie są właściwości cząsteczek pola torsyjnego
- które państwa przodują w badaniach …

MORE
CategoryHealth & Medical
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.