Bosättningslagen: Två år har gått — vräks migranterna nu? (Den här Dan#31)

First published at 14:27 UTC on March 1st, 2018.

Motgift

motgift

subscribers

Stöd Sveriges mest ambitiösa alternativmedia: https://www.svegot.se/plus

Organisera dig: https://www.detfriasverige.se

Prova webbläsaren Brave, för ett bättre privatliv och stöd samtidigt Motgift: https://brave.com/mot693

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over