Robert Malone, wynalazca technologii mRNA - zanim zaszczepisz swoje dziecko - napisy PL

First published at 19:49 UTC on December 16th, 2021.

Lech N

Lech N

subscribers

Zanim zaszczepisz swoje dziecko - co jest nieodwracalne i potencjalnie trwale szkodliwe - dowiedz się, dlaczego 15 000 lekarzy i naukowców z całego świata podpisało deklarację, w której publicznie oświadczają, że zdrowe dzieci NIE powinny być szczep…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over