Chamstwo w adwokaturze, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska rąbnęła prawa autorskie Leszka Bubla

First published at 13:33 UTC on September 3rd, 2019.

Komunistyczna skamielina tkwi nadal w adwokaturze na bazie ustawy ze Stanu Wojennego. Nieliczna kilkuprocentowa grupa zżytych koterii, rodzinnych klanów, w tym byłych komunistycznych prokuratorów wybiera samych siebie przy kilku procentach frekwencj…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.