LBRY ubija YouTubeta i Fejs odjednom...

First published at 18:27 UTC on January 12th, 2021.

Dosadne Priče

danjus

subscribers

... samo lagano i to sa kriptom i blok čejnom ... Zvuči kao film, Divlji Zapad, znam...

Ali kripto ima da rokne fijata samo tako...

Ali, šta ako nema više interneta ? Navikli smo se na struju, vodu pa sada i internet, da li bi mogli da živite b…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over