Ζητούσαν τη συλληψη των Fauci και Gates από το 2020

First published at 19:47 UTC on May 28th, 2021.

Από το 2020 ο κόσμος ζητούσε τη σύλληψη του εγκληματία κατά της ανθρωπότητας Φάουτσι,
αφού είχε βουίξει ο τόπος στις ΗΠΑ ότι παραβίασε διάταγμα και χρηματοδότησε το εργαστήρι
της Γουχάν το 2015. Μιλάνε σημαντικές προσωπικότητες εδω...
Δείχνει και τον…

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over