B11. De VERVULDE profetieën van Jezus!

First published at 15:25 UTC on January 7th, 2022.

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/18/de-vervulde-profetieen-van-jezus/

En Hij nam de twaalf bij Zich en zei tegen hen: Zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des mensen volbracht worden.…

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over