Tuzinkowe połowy

First published at 01:22 UTC on December 13th, 2020.

pieniądz straci swoją sławę
leży Chabad gryzie trawę
wszystkie plany bez Morale
pomierzymy w grube cale
M.K.

CategoryArts & Literature
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over