JMM-INTERVJU #8 SWEXITPARTIET

First published at 18:28 UTC on April 7th, 2021.

JMM

JMM

subscribers

https://jmm.nu/jmm-intervjuer/

I Jmm-intervju #8 intervjuar jag Ulf Ström som är ordförande för det nystartade Swexitpartiet. I denna intervju tar vi upp ämnen såsom:

Att skapa en opinion för folkomröstning och swexit.

EU har blivit en skulduni…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over