Szczepionka towarem De Luxe!

First published at 08:28 UTC on January 16th, 2021.

Zgodnie z przekazem telewizyjnym Polacy nie myślą o niczym innym tylko o szybkim zaszczepieniu się

CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over