2021-01-25 Szczepienia - porada prawnicza - #KINT

First published at 14:33 UTC on January 25th, 2021.

Radio Szczumic

szczumic

subscribers

#prawo #medycyna #szczepienia70
=======================================================
Radio Szczumic bada aktualne wydarzenia i tajemnice naszego świata z biblijnej perspektywy. Można to uznać za kontrowersyjne, bo kwestionuje narrację głównego nurt…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over