Marcin Rola oszukuje widzów Hamburą. Leszek Bubel demaskuje!

First published at 10:52 UTC on May 10th, 2020.

Stefan Hambura skopiował mój stary pomysł zawarty w programie Polskiej Partii Narodowej, aby w wyborach do Senatu R.P. znalazły się miejsca dla przedstawicieli Polonii polskiej z kilku państw świata, jako trampolinę do wielkiej polityki. Hambura moc…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.