Polskie drogi

First published at 19:47 UTC on April 19th, 2021.

to szykuj się bracie
bo terror niewoli
pod pazuchą macie
aż w końcu zaboli
M.K.

CategoryArts & Literature
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over