שינוי האקלים - תחבולות, הונאות, מעשיות

First published at 17:58 UTC on October 11th, 2021.

Yael Ramon

ramony

subscribers

גזי-חממה, מס על פליטת פחמן דו-חמצני, שנת 2100 כקו-הגמר לקטסטרופה הבאה שלנו...מה עוד מבשלים לנו שם
?במטבח ההונאות והנדסת התודעה

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.