PODZIEMNE BAZY / CENTRA KLONOWANIA ORAZ PLAN USUNIĘCIA ICH PRZEZ ŹRÓDŁO / CYKLE WSZECHŚWIATA.

First published at 11:52 UTC on March 31st, 2021.

Materiał przedstawiający zagadnienie podziemnych baz oraz tuneli międzykontynentalnych oraz działach jakie są tam wykonywane oraz tego w jaki sposób zostaną one przerwane.

LINK DO PORTALU INFORMACYJNEGO nwk24.pl – https://www.nwk24.pl/​​​
MAIL : kon…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over