Corona-restriktionerna är olagliga

First published at 15:51 UTC on March 3rd, 2021.

Global diktatur införs genom att man påstår att det pågår en pandemi.
Med detta som underlag så upphäver grundlagar & mänskliga rättigheter.

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 :

https://www.folkhalsomyndigheten.se…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over