【Mashup】Nụ hồng mong manh & Phai dấu cuộc tình by 芳蓼歌

First published at 13:00 UTC on May 10th, 2019.

【Mashup】Nụ hồng mong manh & Phai dấu cuộc tình

Nhạc: Nhạc Hoa
Lời Việt: Nhật Ngân, Thái Thịnh
Xướng: 芳蓼歌
Hậu kỳ: FWL

#nuhongmongmanh #phaidaucuoctinh #芳蓼歌

CategoryMusic
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+